Ons team

Mr. R.N. BruggeMr. R.N. Brugge
Advocaat en partner

Rhody Brugge (1970), geboren in Duitsland, studeerde Duitslandstudies en Nederlands recht aan de Universiteit Nijmegen. Voordat hij Geurink & Partners Advocaten mede oprichtte, werkte hij onder meer als jurist bij Shearman & Sterling LLP en als advocaat bij Aben & Slag Advocaten en JPR Advocaten. Met inmiddels 20 jaar ervaring in de advocatuur is hij thuis in het gehele bedrijfsjuridische vakgebied; van ondernemingsrecht en contractenrecht tot arbeidsrecht. Daarnaast begeleidt hij saneringstrajecten. Rhody Brugge vormt hét aanspreekpunt voor onze Duitse klanten – met name ondernemers in de grensstreek. Voorts heeft hij de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie behaald. Lidmaatschappen:

  • lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA);
  • per 2018 lid van het bestuur van de Geërfden van het dorp Velp en Stichting Geërfdenfonds;  
  • van 2009 tot 2018 lid van het bestuur van Stichting Voedselbank Doetinchem;
  • erelid Junior Kamer Doetinchem (JCI).

brugge@geurinkenpartners.nl

   

 

 

Mr. G.W. Wullink
Advocaat, mediator en partnerMr. G.W. Wullink

Esther Wullink (1969) is geboren en getogen in de Achterhoek. Na enkele jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, studeerde zij van 1993 tot 1997 rechtsgeleerdheid en ging daarna aan de slag als advocaat. In 2007 was zij medeoprichter van Geurink & Partners. Esther Wullink heeft zich gespecialiseerd in het familierecht en is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars Vfas (http://www.vfas.nl). Zij houdt zich bezig met zaken als echtscheiding (als mediator of op tegenspraak), gezag en omgang, partner- en kinderalimentatie, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en pensioenafwikkeling. Naast familierecht houdt zij zich bezig met insolventierecht en treedt ze op als curator in faillissementen en staat zij bedrijven bij die met insolventie te maken hebben. Esther Wullink heeft de opleiding Insolventierecht voor curatoren met goed gevolg afgerond en heeft hiermee haar specialisatie verder uitgebreid. De opleiding betreft o.a. voortzetting/doorstart van onderneming, faillissementspauliana en fraude, zekerheidsrechten en aansprakelijkheid van bestuurders.
wullink@geurinkenpartners.nl

        

 


M.R. StamMr. R. Stam
Advocaat en partner

Rogier Stam (1984) studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, aangevuld met diverse bedrijfskundige vakken. Tijdens zijn studie werkte hij bij het Openbaar Ministerie in Zutphen en als buitengriffier bij de Rechtbank Almelo. Sinds 2009 werkt hij in Doetinchem bij Geurink & Partners Advocaten en in 2010 is hij beëdigd als advocaat. Rogier Stam richt zich met name op het ondernemingsrecht in al zijn facetten (waaronder incasso's), het huurrecht en het strafrecht. Hij houdt zich ook bezig met faillissementen en schuldsaneringen. Hij adviseert en staat geregeld bedrijven, bestuurders en particulieren bij in gerechtelijke procedures. Rogier Stam heeft in 2015 de opleiding Insolventierecht voor Curatoren en in 2017 de Profileringscursus strafrecht bij de Stichting Strafrechtpraktijk / Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen met goed gevolg afgerond. Hij is sinds 2012 lid van JCI Doetinchem en sinds 2018 lid van het bestuur van de Voedselbank Doetinchem.
stam@geurinkenpartners.nl

 

 

Mr. C.W.J. de Bont
Advocaat en partner

Corné de Bont (1969) is sinds 2009 actief als advocaat in Doetinchem, de omgeving waarin hij is opgroeid. Sinds mei 2018 werkt hij bij Geurink en Partners Advocaten. Voorheen was hij achtereenvolgens werkzaam als advocaat bij Knuwer & Creutzberg Advocaten in
Den Helder, bij Berkel Advocaten in Veenendaal, bij Grootjans Advocaten in Doetinchem en als partner bij Welling & Hofstede Advocaten in Doetinchem. Met meer dan 19 jaar werkervaring is Corné de Bont thuis op vele rechtsgebieden. Of het nu gaat om een juridisch advies of het voeren van gerechtelijke procedures op het gebied van familierecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en het strafrecht; hij heeft kennis van zaken en weet wat er voor zijn cliënten op het spel staat. Samen met u focust hij zich op het
maximale resultaat.
 

debont@geurinkenpartners.nl

 

 

In memoriam

Mr. Chr.B. GeurinkMr. Chr. B. Geurink

 

Op 30 april 2019 is de naamgever van ons kantoor Chris Geurink (1953) overleden.  Na zijn pensionering als advocaat eind 2016 was hij nog als adviseur van de vennootschap aan ons kantoor verbonden. Wij herinneren ons Chris als een zeer sociale, fijne partner met humor en een groot hart voor de zaak en de mensen. Hij was een gedreven advocaat, scherp, slim en begaan met zijn cliënten.