Privacy

Privacy statement

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Uw persoonsgegevens zullen door Geurink & Partners advocaten te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Geurink & Partners advocaten worden verwerkt, waarbij wij ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Geurink & Partners advocaten zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hiervoor van u toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken. Geurink & Partners advocaten zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden.

Op grond van de wet hebt u recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn en deze te laten wijzigen wanneer die niet door ons correct geregistreerd zijn. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. U hebt ook het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Neemt u bij vragen of klachten hierover contact met ons op. Mochten wij niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens . De contactgegevens treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het Internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voorzover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voorzover Geurink & Partners advocaten dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites

De website van Geurink & Partners advocaten bevat links naar andere websites die buiten het Geurink & Partners-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. Geurink & Partners advocaten is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.