Disclaimer

Disclaimer

Geurink & Partners neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie. Geurink & Partners kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Geurink & Partners aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Geurink & Partners sprake is van opzet of grove nalatigheid.

De op onze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een juridisch of ander professioneel advies. U dient derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten zonder ons voorafgaand deskundig advies. 

Geurink & Partners kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Geurink & Partners aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website. Geurink & Partners is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Geurink & Partners.