Ons team

Mr. Chr. B. GeurinkMr. Chr.B. Geurink
Adviseur

Chris Geurink (1953) is de naamgever van Geurink & Partners Advocaten. Hij studeerde economie en Nederlands recht en werkte sinds 1980 in de advocatuur, waarvan 24 jaar in de maatschap van Remmelink Advocaten en JPR Advocaten. In 2007 startte hij samen met o.a. de huidige partners Geurink & Partners Advocaten. Sinds 1 januari 2017 is Chris Geurink niet langer als advocaat aan het kantoor verbonden, maar blijft hij nog wel actief als adviseur van de vennootschap.
geurink@geurinkenpartners.nl


Mr. R.N. BruggeMr. R.N. Brugge
Advocaat en partner

Rhody Brugge (1970), geboren in Duitsland, studeerde Duitslandstudies en Nederlands recht aan de Universiteit Nijmegen. Voordat hij Geurink & Partners Advocaten mede oprichtte, werkte hij onder meer als jurist bij Shearman & Sterling LLP en als advocaat bij Aben & Slag Advocaten en JPR Advocaten. Met meer dan 17 jaar ervaring in de advocatuur is hij thuis in het gehele bedrijfsjuridische vakgebied; van ondernemingsrecht en contractenrecht tot arbeidsrecht. Daarnaast begeleidt hij saneringstrajecten. Rhody Brugge vormt hét aanspreekpunt voor onze Duitse klanten – met name ondernemers in de grensstreek. Voorts heeft hij de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotiusacademie behaald. Lidmaatschappen:

  • lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA);
  • lid van het bestuur van Stichting Voedselbank Doetinchem;
  • erelid Junior Kamer Doetinchem (JCI).

brugge@geurinkenpartners.nl

   

 

Mr. G.W. Wullink
Advocaat, mediator en partnerMr. G.W. Wullink

Esther Wullink (1969) is geboren en getogen in de Achterhoek. Na enkele jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, studeerde zij van 1993 tot 1997 rechtsgeleerdheid en ging daarna aan de slag als advocaat. In 2007 was zij medeoprichter van Geurink & Partners. Esther Wullink heeft zich gespecialiseerd in het familierecht en is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars Vfas (http://www.vfas.nl). Zij houdt zich bezig met zaken als echtscheiding (als mediator of op tegenspraak), gezag en omgang, partner- en kinderalimentatie, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en pensioenafwikkeling. Naast familierecht houdt zij zich bezig met insolventierecht en treedt ze op als curator in faillissementen en staat zij bedrijven bij die met insolventie te maken hebben. Esther Wullink heeft de opleiding Insolventierecht voor curatoren met goed gevolg afgerond en heeft hiermee haar specialisatie verder uitgebreid. De opleiding betreft o.a. voortzetting/doorstart van onderneming, faillissementspauliana en fraude, zekerheidsrechten en aansprakelijkheid van bestuurders.

wullink@geurinkenpartners.nl

        


M.R. StamMr. R. Stam
Advocaat en partner

Rogier Stam (1984) studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, aangevuld met diverse bedrijfskundige vakken. Tijdens zijn studie werkte hij bij het Openbaar Ministerie in Zutphen en als buitengriffier bij de Rechtbank Almelo. Sinds 2009 werkt hij bij Geurink & Partners Advocaten en in 2010 is hij beëdigd als advocaat. Rogier Stam richt zich met name op het ondernemingsrecht in al zijn facetten (waaronder incasso's), het huurrecht en het strafrecht. Hij houdt zich ook bezig met faillissementen en schuldsaneringen. Hij adviseert en staat geregeld bedrijven, bestuurders en particulieren bij in gerechtelijke procedures. Rogier Stam heeft in 2015 de opleiding Insolventierecht voor Curatoren met goed gevolg afgerond. Hij is lid van JCI Doetinchem.

stam@geurinkenpartners.nl

 

Mr. D.W. Geurink
Juridisch medewerker

Wim Geurink (1985) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Voordat hij bij Geurink & Partners in dienst trad, heeft hij 3 jaar gewerkt bij een advocatenkantoor in Arnhem. Wim Geurink is geboren en getogen in de Achterhoek  en richt zich met name op het bestuursrecht en ondernemingsrecht.  

w.geurink@geurinkenpartners.nl

 

A.A.H.M. Tangerman-Kock
Office manager en faillissementsmedewerkster

Angeline Tangerman-Kock (1964) is in 1984 begonnen bij Remmelink Advocaten in Doetinchem, dat in 2000 is gefuseerd met De Jonge & Peters Advocaten, thans JPR Advocaten, en heeft derhalve veel ervaring. Angeline Tangerman-Kock is vanaf de start betrokken bij Geurink & Partners. Als office manager zorgt zij voor het vlekkeloos reilen en zeilen van ons kantoor. Zij schept de omstandigheden waarin de advocaten optimaal hun werk kunnen doen. Als een echte duizendpoot werkt ze daarnaast mee als faillissementsmedewerkster en ondersteunt zij de curatoren Chris Geurink, Esther Wullink en Rogier Stam. Angeline Tangerman-Kock volgde via CPO/Insolad de nodige cursussen en verdiepingscursussen voor faillissementsmedewerkers.

tangerman@geurinkenpartners.nl

C. Fransen

C. Fransen
Boekhouder, administratief medewerker faillissementen

De financiële administratie van het kantoor is in goede handen bij Clemens Fransen (1961). Met SPD I en II als theoretische bagage en inmiddels bijna 20 jaar ervaring in de advocatuur draagt hij op de achtergrond bij aan het in control zijn van het kantoor. Door de curatoren van het kantoor wordt hij daarnaast met regelmaat ingeschakeld in de inventarisatiefase van faillissementen.

fransen@geurinkenpartners.nl