Specialisme voor bedrijven

De juridische specialist voor ondernemers

Ondernemingsrecht is een veelomvattend begrip. Geurink & Partners heeft met name uitgebreide expertise in huis op het gebied van het midden- en kleinbedrijf. Hiermee staan we u terzijde bij uiteenlopende problemen op juridisch gebied. Eén van onze specialismen is agrarisch recht, zodat we ook in de agrarische sector met zijn specifieke kenmerken en problemen advies en ondersteuning kunnen bieden.

  • Onze specialismen voor het midden- en kleinbedrijf

Agrarisch recht en pachtzaken

Arbeidsrecht (waaronder ontslagzaken)

Bestuursrecht

Handels-, vennootschaps- en contractzaken

Verbintenissenrecht

Algemene voorwaarden

Huurrecht (woonruimte en bedrijfsruimte)

Fusies- en overnames

Incassozaken

Strafzaken

Insolventierecht

Vastgoed- en bouwzaken

  • Faillissementen
    Onze advocaten treden regelmatig op als curator in faillissementen en bewindvoerder bij surseances van betaling. De verslagen van de faillissementen en surseances die wij in behandeling hebben vindt u hier.