Specialisme voor bedrijven

De juridische specialist voor ondernemers

Ondernemingsrecht is een veelomvattend begrip. Geurink & Partners heeft met name uitgebreide expertise in huis op het gebied van het midden- en kleinbedrijf. Hiermee staan we u terzijde bij uiteenlopende problemen op juridisch gebied. Eén van onze specialismen is agrarisch recht, zodat we ook in de agrarische sector met zijn specifieke kenmerken en problemen advies en ondersteuning kunnen bieden.

 • Onze specialismen voor het midden- en kleinbedrijf
  Agrarisch recht en pachtzaken
  Arbeids- en ontslagzaken
  Bestuursrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Handels-, vennootschaps- en contractzaken
  Huurzaken
  Fusies
  Incassozaken
  Insolventierecht
  Vastgoed- en bouwzaken

 • Faillissementen
  Onze advocaten treden regelmatig op als curator in faillissementen en bewindvoerder bij surseances van betaling. De verslagen van de faillissementen en surseances die wij in behandeling hebben vindt u hier.